Jouw waarden/mijn waarden

In dit en het volgend hoofdstuk leer je dat culturen verschillende waarden hebben. Je leert om te gaan met de diverse interculturele elementen die je tijdens het zoektocht naar werk en op de werkvloer tegenkomt. Je leert je bewust worden van de verschillen in de manier waarop jij omgaat met mensen binnen jouw persoonlijke culturele …

Jouw waarden/mijn waarden Lees verder »