SLEUTEL NAAR SUC6

De training Sleutel naar Suc6 is een online training

voor vrouwelijke statushouders en vrouwen met een migratieachtergrond die ondersteund willen worden bij het zoeken en vinden van een baan die bij hen past. Naast de online training bieden we deze training ook, in overleg, offline en in groepsverband aan.

Doelgroep

Personen met een middelmatige tot grote afstand tot de arbeidsmarkt met een:

 • beperkt inzicht op de eigen kwaliteiten
 • beperkt netwerk
 • beperkte motivatie
 • beperkte mate van sociale-, presentatie- en werknemersvaardigheden
 • beperkt inzicht op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Kerndoelen

 • Bewustwording van de eigen competenties en vaardigheden (unique selling points); 
 • Kennis en inzicht krijgen in het sollicitatieproces, de arbeidsmarkt en de Nederlandse organisatiecultuur/bedrijfscultuur; 
 • Zich goed kunnen presenteren;
 • Goed kunnen communiceren in verschillende situaties;
 • Reële afweging kunnen maken tussen de eigen unique selling points en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Leerdoelen

 • Deelnemers hebben door middel van een zelfanalyse de unique selling points in kaart gebracht; 
 • Deelnemers hebben kennis van de werking van de diverse wervingskanalen, waaronder Social Media; 
 • Deelnemers kunnen vacatures analyseren en vacatures selecteren die aansluiten bij de unique selling points; 
 • Deelnemers kunnen makkelijker communiceren en vragen beantwoorden;
 • Deelnemers kunnen motivatiebrieven schrijven en op diverse wijzen een curriculum vitae opzetten;  
 • Deelnemers zijn in staat om kwalitatief goede sollicitatiegesprekken te voeren; 
 • Deelnemers hebben inzicht in de eigen cultuurpatronen en die van de Nederlandse samenleving en de invloed hiervan op eigen referentiekader, perceptie en gedrag; 
 • Deelnemers zijn zich bewust van de eigen waardenoriëntatie; 
 • Deelnemers hebben inzicht in de omgangsvormen en gewoontes in de Nederlandse organisaties en beheerst de sociale vaardigheden.

Opzet van de training

De training is in principe online en we begeleiden deelnemers op een Blended manier met “live” bijeenkomsten. De training kan als u daar de voorkeur aan geeft ook Offline worden gegeven.

De training heeft een doorlooptijd van 3 maanden en bestaat uit 6 “live” bijeenkomsten en 5 modules met oefeningen binnen een Online omgeving.

De E-Learning wordt onder de naam Online Academy Training gegeven en is te vinden op: www.Onlineacademy.training

Is uw interesse gewekt dan sturen wij graag een link voor een demo naar u toe.

De deelnemers krijgen na de training een  “4 uren-strippenkaart” waarmee zij een beroep kunnen doen op coaching van één uur.De laatste bijeenkomst is een afsluiting waar gezamenlijk de resultaten en successen met elkaar worden besproken.
Tevens kan het traject met een half dagdeel worden uitgebreid om deze successen aan contactpersonen van gemeenten en/of sociaal maatschappelijke organisaties te presenteren.

Voor meer informatie over de training wil ik u vragen contact met ons op te nemen: 

info@junique-advies.nl 

Globale inhoud van de training

Dit dagdeel staat in het teken van de Kick-Off moment waarbij we de volgende aspecten doorlopen en begint met een kennismaking en kennismakingsspel:

Eerste bijeenkomst

 • Doel van de cursus
 • Werkwijze van het E-Learning programma
 • Ontvangen van de inloggegevens
 • Doorlopen van het E-Learning programma op de computer
 • Maken van persoonlijke cursusagenda

Modules:

 1. Je toekomst stuur je zelf
 2. Sociaal (V)aardig
 3. Jouw unieke eigenschappen en kwaliteiten
 4. Arbeidsoriëntatie en cv
 5. Het Gesprek

Tussen de modules zullen er (groeps)bijeenkomsten zijn waarbij we met de deelnemers de bevindingen van hetgeen zij hebben geleerd toepassen in spel en dialoog. Zo krijgen we een goed beeld waar we deelnemers nog bij kunnen/moeten ondersteunen. 

Tijdens de E-Learning hebben de deelnemers de mogelijkheid om via E-mail (info@junique-advies.nl) of chat vragen te stellen. Op deze manier maken we deelnemers nog meer digitaal vaardig en rusten we hen uit met een gereedschapskist waar ze in hun persoonlijk leven plezier van hebben. Dit is een bijkomend voordeel van onze E-Learning.

In alle modules lopen elementen zoals cultuurpatronen, culturele waarden, organisatiecultuur als een rode draad door de te behandelende stof.

Laatste bijeenkomst

We sluiten de training af met een feestelijke bijeenkomst, waarbij de deelnemer hun unique sellingpoints presenteren. Indien mogelijk kunnen we afspraken maken dat hierbij de opdrachtgever aanwezig is.

Scroll naar top